Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére  GINOP-4.1.5-22

PÁLYÁZÓK:

azon mikro-, kis-, és középvállalkozások

 • amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövet-kezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

 

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése – meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése; Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 • Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.

 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE:

a) Támogatás összege: 75 - 500 millió Ft.

b) Támogatás mértéke: A visszatérítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet.

 

MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNENem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

 

MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMAA projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

 

ELŐLEG: A kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 500 millió Ft.

 

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGa projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig


PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA2022. április 20. 9.00 órától 2022. május 3. 12.00 óráig.

 

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

 • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre
 • Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése –
  Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek
  cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése:
  Támogatott a fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, a tető-felülvilágító,
  tetősík ablak, homlokzati kapu, bármely homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó – megvalósítása
  esetén támogatható tevékenység.

 

NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 • Atomerőművek leállítása és építése,
 • Új építmény létrehozása,
 • Amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg,
 • Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben a fejlesztés eredményeképpen szálláshely kapacitásbővítése történik,
 • Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát
  termelő rendszer által éves szinten – az adatlapon közölt szakértői számítások alapján – megtermelhető
  villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport fejlesztés utáni éves villamosenergia-
  igényét. Nem támogatható a kötelező átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia Támogatási
  Rendszer (METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési támogatással villamos
  energiát termelő napelemes rendszerek installálása,
 • Távhőrendszerről való leválás, a gőzközegű távhőrendszerről való leválás kivételével,
 • A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében az épület elektromos hálózatának olyan felújítása, ami nem kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához,
 • Olyan épületek felújítása, melyek nem tartoznak a 176/2008. (VI.30.) kormányrendelet hatálya alá,
 •  Meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése,
 • Napelemes rendszer telepítése, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre,
 • Projekt-előkészítési jellegű tevékenységek,
 •  A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása kötelezően megvalósítandó tevékenység, mely jelen Felhívásban nem elszámolható,
 • Mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek,
 • A tervezett fejlesztéshez nem nyújtható támogatás, amennyiben olyan tevékenység is működik az épületben/ épületcsoportban, amely a felhívás keretében nem támogatható,
 •  Dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokhoz,
 • Repülőtéri infrastrukturális beruházásokhoz, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik,
 •  Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházásokhoz.


Partnereink

 • EBOND Kft.
 • Konformitás Tanúsító Kft.
 • PC TRADE SYSTEMS Kft.
 • PROFIL - COPY Kft.
 • TACHOTAX Kft.