Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” GINOP-3.2.2-8.2.4-16

 

     1. PÁLYÁZÓK: mikro-, kis- és középvállalkozások
     1. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 2020. március 16. 12:00 óráig     1. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

Vissza nem térítendő TÁMOGATÁS:”A”:1 - 16 M Ft, „B”: 1 - 8 M Ft, „A” és „B”:1 - 24 M Ft

Visszatérítendő támogatás (HITEL):”A”:1,25 - 25 M Ft, „B”:1,25 - 12,5 M Ft, „A” és „B”: 1,25 - 37,5 M Ft

A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.

 

     1. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: Vissza nem térítendő támogatásból és kamattámogatott hitelrészből tevődik össze.

 

Önrész

TÁMOGATÁS mértéke/maximuma

KÖLCSÖN mértéke/maximuma

10,20%

35 %

55 % / 45 %

40 %                                                                             „Dig. felkészült vállalkozás” minősítés esetén

50 % - 40 %                                                                            „Dig. felkészült vállalkozás” minősítés esetén

 

     1. MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Konvergencia régió (Budapest és Pest megyén kívüli települések)
     1. MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: max. 24 hónap
     1. ELŐLEG:Támogatás 50%‐a, de max. 12 M Ft

 

     1. FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: 3 évTÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:

1. Vállalati CRM, értékesítés terület;

2. Gyártási terület;

3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;

4. Kontrolling és döntéstámogatás;

5. Beszerzési, logisztikai terület;

6. Táv- és csoportmunka támogatás;

7. Pénzügyi, számviteli terület;

8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)

9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);

10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);

11. Elektronikus iratkezelési megoldás;

12. Tudásmenedzsment specializált megoldás

Fentieken túl (1.-12. funkcionális terület) kizárólag a I. helyben telepített saját szoftver bevezetéséhez kapcsolódóan az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;

14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;

15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;

Kizárólag a felhőalapú szolgáltatások esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

16. Online (elektronikus) fizetési megoldás;

17. Szolgáltatásmenedzsment;

A bevezetni kívánt rendszer meg kell, hogy feleljen: 1-17. funkcionális területekre vonatkozó követelménylistának.

Több funkcionális területre irányuló fejlesztéssel is lehet pályázni az alábbiak figyelembe vételével:

a) Az 1-17. funkcionális területekből legalább két funkcionális terület kell, hogy kiválasztásra kerüljön, továbbá a helyben telepített saját szoftver bevezetése esetében 8-15. funkcionális terület csak az 1-7. funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt, illetve a felhőalapú szolgáltatások bevezetése esetében 9-12 és 16-17. funkcionális terület csak az 1-8 funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt pályázható. A helyben teljesített saját szoftverek és a felhőalapú szolgáltatások célterületek között ennek teljesítésében van átjárhatóság.

b) A 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) és a 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál) funkcionális területek együttesen nem pályázhatóak. A vállalati webáruházhoz vagy vállalati portálhoz kapcsolódó mobileszközökre történő optimalizációval kapcsolatos tevékenységek, költségek csak a 8. vagy 9. funkcionális területen támogathatók (a 13-as alatt nem).

c) Amennyiben a projektgazda vagy elődszervezete a korábbi időszakban (GOP, KMOP) ), vagy a GINOP más konstrukciójának (pl. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 1.3.3) keretében, már támogatásban részesült adott infokommunikációs (funkcionális) (cél)területre irányuló fejlesztésben, és ha annak a projektnek még tart a fenntartási időszaka, jelen konstrukció keretében ugyanarra vonatkozó (cél)terület nem támogatható.

d) Meglévő informatikai rendszernél, fenti funkcionális területekkel való modulbővítésre, vagy meglévő, de korszerűtlenné vált rendszer teljes cseréjére is van lehetőség pályázni, az alábbi továbbfejlesztések azonban nem támogathatók:

a. Meglévő, adott típusú rendszer felhasználószám bővítése

b. Meglévő webáruház vagy honlap esetén kizárólag tartalomfrissítés, arculat átalakítás

c. Meglévő rendszer, saját rendszer vagy felhőalapú megoldás által lefedett terület kiegészítése (add-on)

d. A hibrid projektek, azaz az egy funkcionális területen helyben telepített és felhő alapú megoldást is tartalmazó fejlesztések, támogathatók, de ugyanazon funkcionális terület vagy csak helyben telepített, vagy csak felhő alapú rendszerben valósítható meg.

e. Meglévő, adott típusú rendszer verziófrissítése. Csak önmagában az adott üzleti IKT megoldás CMS-ének átnevezése is ennek minősül.

Az alábbi tevékenységek támogathatóak a HIBRID megoldásoknál:

I. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzése

II. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges immateriális javak beszerzése

III. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák bevezetésének szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek

IV. Felhőalapú és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek

V. Kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása (önállóan nem támogatható)

Helyben telepített saját szoftver bevezetése esetében csak az I-III. és V. pontok, a felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület esetében csak az I. (csak kliensoldali eszközök beszerzése esetén), illetve a IV-V pontok alkalmazhatóak.

A konstrukció felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületén az igénybe venni kívánt üzleti megoldások szolgáltatási / bérleti díja legfeljebb 22 hónapig lehet támogatható.

VÁLLALÁSOK:

o    VAGY

 

A támogatott vállalatnál a támogatási kérelem keretében bevezetett vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi modulok, felhőalapú online üzleti szolgáltatások száma - KÖTELEZŐ

Kapcsolat

 • Székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 4.
 • Iroda: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 62.64. 1/12.
 • Telefon: +36 30 456 84 24
 • Telefon: -
 • Email: iroda@ertokft.hu

Partnereink

 • EBOND Kft.
 • Konformitás Tanúsító Kft.
 • PC TRADE SYSTEMS Kft.
 • PROFIL - COPY Kft.
 • TACHOTAX Kft.