Modern üzleti és termelési fejlesztések támogatása GINOP-1.2.8-20

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása”

GINOP-1.2.8-20

 

 IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE!


 

PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán, továbbá az egyes KKV-besoroláshoz és alkalmazotti létszámhoz illeszkedően elérhető támogatás révén megvalósuló fejlesztéseken keresztül.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 2020. május 29. 9:00 órától 2020. november 2. 12:00 óráig*

támogatás mértéke:max 70% (visszatérítendő támogatás/vissza nem térítendő támogatás)

TÁMOGATÁS összege: Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 153.500.000 Ft, amely a projekt eredményességének függvényében átfordulhat vissza nem térítendő támogatásba.

Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

 

ELŐLEG: megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a.

 

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE: mikro-, kis-, és középvállalkozások

a)      amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),*

b)      amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt,

c)      amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

projekt végrehajtása: A Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

 

projekt területi korlátozása: Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

 

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:

A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év végéig tart. A projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig kötelező fenntartani.

Önállóan támogatható tevékenységek:

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.

Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-át.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

    1. Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
    1. Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érhetik el).

    1. A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
    1. Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett alábbi szolgáltatástípusok (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el)
    1. Projekt-előkészítés: ingatlan beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele a fajlagos költségek összegét, de legfeljebb a projekt összköltségének 7%-át érheti el)
    1. Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe. (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el)
    1. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával a fajlagos költségek összegét, de legfeljebb a projekt összköltségének 50%-át érhetik el).
    1. Általános (rezsi) költségek (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 1%-át érheti el)
    1. Ingatlan bérlés (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érheti el a forgóeszközökkel együtt),
    1. Forgóeszköz vásárlás (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érheti el az ingatlan bérleti díjjal együtt)

Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 80%-át.

 

kötelező vállalás:

Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglalkoztat a megvalósítási időszak során. A kötelező vállalás teljesítése a megvalósítási időszak teljes hónapjaira vonatkozó havi átlagos statisztikai állományi létszámok (fő) átlaga alapján kerül ellenőrzésre. *

Kapcsolat

 • Székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 4.
 • Iroda: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 62.64. 1/12.
 • Telefon: +36 30 456 84 24
 • Telefon: -
 • Email: iroda@ertokft.hu

Partnereink

 • EBOND Kft.
 • Konformitás Tanúsító Kft.
 • PC TRADE SYSTEMS Kft.
 • PROFIL - COPY Kft.
 • TACHOTAX Kft.