Képzési pályázat

MUNKAHELYI KÉPZÉSEK BÉRTÁMOGATÁSSAL 
GINOP PLUSZ-3.2.1-21

 

CÉLJA:

A támogatás célja, hogy a vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson munkahelyi képzések megvalósításához.  

PÁLYÁZÓK: mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, akik

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 

A támogatott vállalkozások által elszámolható költségek (vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzések esetén): 

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

Támogatás összege: mikro-, kis- és középvállalkozás: 50.000.000 Ft, nagyvállalat: 100.000.000 Ft.

Az elszámolható támogatás körébe tartozó költségek:

-     képzési költség: a vállalatnak megítélt képzési támogatás, amely az egy főre megítélt képzési támogatások összege;

-     bértámogatás: a támogatott vállalkozás munkavállalóinak a képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttó bére; a vállalatnak megítélt bértámogatás az egy főre megítélt bértámogatások összege.


 

A támogatás intenzitása a pályázó vállalat méretétől függ az alábbiak szerint:

Támogatási kategória

Maximális támogatás mértéke

Képzési támogatás

mikro-, kisvállalkozás (legalább 3 fő)

70%

középvállalkozás (legalább 3 fő)

60%

nagyvállalat (legalább 8 fő)

50%

 

MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: A projekt több helyszínen is megvalósítható, minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie. A képzésbe bevonásra kerülő célcsoporttag munkaszerződésben rögzített munkavégzési helyszínének a támogatást igénylő kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében található székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének kell lennie.

 

MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA:  Fizikai befejezés: A képzési program időtartama a Hatósági Szerződés megkötését követő 12 hónap lehet.

 

ELŐLEG: A képzési támogatás kifizetése előlegként történik (100%).

 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 2021. szeptember 15-től - 2021. december 15-ig.

 

EGY FŐRE JUTÓ MAXIMÁLISAN ELSZÁMOLHATÓ KÉPZÉSI KÖLTSÉG:

A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 200.000 Ft, ami az alábbi négy szempont

bármelyikének teljesülése esetében 300.000 Ft-ra növelhető. Az elszámolható keretösszeg az összes képzési

típusra együttesen értendő, az óradíj megfelelőségét figyelembe véve. Az egy főre jutó képzési költség ezt az

összeget meghaladhatja, de maximum 200.000 (növelt esetben 300.000) forint számolható el.

 

Hátrányos helyzet: A képzésbe vont személy a támogatás szempontjából hátrányos helyzetű. A

hátrányos helyzet igazolása esetén a megnövelt keretösszeg a hátrányos helyzetűnek tekinthető

személyekre értendő. E támogatás esetében hátrányos helyzetűnek tekinthetők, aki:

 

KÉPZÉSEKRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK


 

A támogatandó képzések egy főre jutó súlyozott óradíja a képzéstípusnak megfelelően: 

Képzés típusok

Óradíj (forint/fő)

Maximális csoportlétszám/képzés

Szakmai ismeretre irányuló képzés

3500 Ft

12 fő

Soft skill képzés

3 000 Ft

12 fő

IKT képzés

2 500 Ft

12 fő

Nyelvi képzés

2 000 Ft

6 fő

 

A KÉPZÉSBE VONHATÓ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK

 

Egy munkavállaló egy kérelmen belül:

 

EREDMÉNYESSÉGI MÉRÉS

A támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá való átalakulásához meghatározott eredményességi célok teljesülése szükséges (a támogatott projekt megfelelő teljesítésén felül), az előre meghatározott – a képzések befejezését követő tárgyhó első napjától számított legalább 6 hónapot követően mért - időszakban.

 

Az eredményességi szempontok:

 

A projekt keretében megvalósult képzések kommunikációját a támogatott vállalkozás a honlapján a képzés befejezését követő 3 évig folyamatosan elérhetővé kell, hogy tegye. A támogatásban részesült munkáltató köteles a projektjéről információt feltölteni, és az adatokat folyamatosan naprakészen tartani. Amennyiben a kedvezményezett nem rendelkezik önálló honlappal, a fent előírt információkat a közösségi média felületein is megjelenítheti.

 
Kapcsolat

  • Székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 4.
  • Iroda: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 40. IV/15.
  • Telefon: +36 30 456 84 24
  • Telefon: -
  • Email: iroda@ertokft.hu

Partnereink

  • EBOND Kft.
  • Konformitás Tanúsító Kft.
  • PC TRADE SYSTEMS Kft.
  • PROFIL - COPY Kft.
  • TACHOTAX Kft.