Hazai és nemzetközi szellemi tulajdon-védelmét szolgáló támogatás

SZELLEMI ALKOTÁSOK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZELLEMI TULAJDON-VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA AZ ALKOTÁSOK HASZNOSULÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

2020-1.1.3-IPARJOGCÉLJA:
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatások célja, hogy kiszámítható forrást biztosítsanak a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegyék a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését.

 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétőllehetséges. (www.nkfih.gov.hu).

Az alábbi határnapig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra:

2020. augusztus 31.

2020. október 30.

2020. december 31.

 

Támogatás INTENZITÁSA: 100%

TÁMOGATÁS összege:

Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés megtételével kapcsolatos tevékenység esetén - 600 000 Ft

Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés megtételével kapcsolatos tevékenység esetén - 3 000 000 Ft

Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindításával kapcsolatos tevékenység esetén - nemzeti eljárásonként 1 500 000 Ft, de maximum 7 500 000 Ft

 

 

 

Európai szabadalom hatályosításával kapcsolatos tevékenységek esetén - országonként, leírás fordítás esetén 500 000 Ft; országonként, kizárólag igénypont fordítás esetén 300 000 Ft de összesen maximum 2 000 000 Ft

Hazai védjegy bejelentés megtételével kapcsolatos tevékenység esetén - 100 000 Ft

Európai uniós védjegy bejelentés megtételével kapcsolatos tevékenység esetén - 250 000 Ft

Nemzetközi védjegy bejelentés megtételével kapcsolatos tevékenység esetén - 400 000 Ft

Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés megtételével kapcsolatos tevékenység esetén - 100 000 Ft

Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés megtételével kapcsolatos tevékenység esetén - 100 000 Ft

 

 

ELŐLEG: nem releváns.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE: Támogatási kérelmet nyújthatnak be magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek, valamint Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezők az alábbiak szerint:

projekt végrehajtására SZÓLÓ időtartam:A támogatási kérelemben foglalt tevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam minimum 6 - maximum 18 hónap. A tevékenység megvalósítása a támogatási kérelem benyújtása előtt legfeljebb 12 hónappal előbb kezdhető meg.

 

projekt területi korlátozása: Nincs területi alapú korlátozás.

 

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: fenntartási kötelezettség nem kerül rögzítésre.

 

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

I. Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés

II. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés

III. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása

IV. Európai szabadalom hatályosítása

V. Hazai védjegy bejelentés

VI. Európai uniós védjegy bejelentés

VII. Nemzetközi védjegy bejelentés

VIII. Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés

IX. Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés

TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE:

I. Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentéssel kapcsolatosan:

● hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés bejelentési és kutatási vagy bejelentési díja;

● szabadalmi ügyvivői szolgáltatás költsége.

 

II. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentéssel kapcsolatosan:

● a PCT bejelentés bejelentési, továbbítási, kutatási és elővizsgálati díja;

● iparjogvédelmi tanácsadás költsége;

● szabadalmi ügyvivői szolgáltatás költsége.

 

III. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindításával kapcsolatosan:

● a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindításának díja;

● szabadalmi ügyvivői szolgáltatás költsége.

 

IV. Európai szabadalom hatályosításával kapcsolatosan:

● fordítás-meghirdetési díj;

● szabadalmi ügyvivői szolgáltatás költsége.

 

V. Hazai védjegy bejelentéssel kapcsolatosan:

● a hazai védjegybejelentés díja;

● szabadalmi ügyvivői vagy ügyvédi szolgáltatás költsége.

 

VI. Európai uniós védjegy bejelentéssel kapcsolatosan:

● az európai uniós védjegybejelentés díja;

● szabadalmi ügyvivői vagy ügyvédi szolgáltatás költsége.

 

VII. Nemzetközi védjegy bejelentéssel kapcsolatosan:

● a nemzetközi védjegybejelentés díja;

● szabadalmi ügyvivői vagy ügyvédi szolgáltatás költsége.

 

VIII. Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentéssel kapcsolatosan:

● a hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés díja;

● szabadalmi ügyvivői szolgáltatás költsége.

 

IX. Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentéssel kapcsolatosan:

● a közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés díja;

● szabadalmi ügyvivői szolgáltatás költsége.

Kapcsolat

  • Székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 4.
  • Iroda: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 40. IV/15.
  • Telefon: +36 30 456 84 24
  • Telefon: -
  • Email: iroda@ertokft.hu

Partnereink

  • EBOND Kft.
  • Konformitás Tanúsító Kft.
  • PC TRADE SYSTEMS Kft.
  • PROFIL - COPY Kft.
  • TACHOTAX Kft.