Új gyakornoki program

Új Gyakornoki Program 5.2.4-19
PÁLYÁZAT CÉLJA:        GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

A pályázat benyújtásának határideje A pályázatot 2019.11.26. és 2021.04.30. között lehet benyújtani.

 

A PÁLYÁZAT FŐ JELLEMZŐI

TÁMOGATÁS INTENZITÁSA: MAX.100 % (50% -100% KÖZÖTT -támogatási kategóriától függően)

 

A TÁMOGATÁS FŐ JELLEMZŐI:

-       Gyakornok foglalkoztatására támogatás: max. bruttó 360.000 forint /hó (+ munkaadó járulékai) – max. 6 hónapra –több gyakornok is foglalkoztatható, ekkor a támogatás összeadódik (SZÁMPÉLDÁK AZ ISMERTETŐ VÉGÉN TALÁLHATÓK)

-       Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása támogatás: - max. havi 120.000 forint – max. 6 hónapra

-       A támogatási összeg: 2.500.000 Ft - 22.176.000 Ft (gyakornokok és mentorok számától függ)

-       A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

-       Előleg igénylés: 50 %-ának megfelelő, de maximum 5.544.000 forint

-       Megvalósítási helyszín: Magyarország, kivéve a Közép-magyarországi települések.

-       Projekt megkezdése: A benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti

-       Projekt megvalósítási ideje:9-15 hónapra tervezhető, amely tartalmazza számlák pénzügyi teljesítését is.

-       Pályázhatnak: mikro-, kis- és középvállalkozás, min. 2 lezárt év, stat. létszám min. 1 fő

 

ELVÁRÁSOK:

 

KÖTELEZETTSÉGEK:

A munkáltatónak vállalnia kell, hogy:

 

 

 

 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:

1.) Gyakornok foglalkoztatása:

- havi munkabérének a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de max. bruttó 360.000 forint.

2.) Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása:

- max. havi 120.000 forint legfeljebb 6 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatását (ide nem értve a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamát) nem meghaladó időtartamra

3) Adminisztrációs feladatok ellátása

4) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás költségei

5) Eszközök, immateriális javak beszerzése a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához:

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Eszközbeszerzés költségei

o   Tárgyi eszközbeszerzés: a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges, a gyakornok foglalkoztatásával összefüggő, indokolt beszerzések. Irodai bútor tekintetében kizárólag író- és tárgyalóasztal, szék, irattároló szekrény, polc, gurulós konténer beszerzése támogatható.

o   Megváltozott munkaképességű gyakornok esetében a tárgyi eszköz beszerzések köre kiterjed a foglalkoztatáshoz szükséges átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzésére, az eszközre aktivált eszköz-átalakítás költségére.

Immateriális javak beszerzésének költsége

o   Szoftver, licence költségei: a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges beszerzések, a megfelelő gyakornoki munkafeltételek, gyakornok foglakoztatásának biztosításához szükséges beszerzések.

o   Immateriális jószágként aktivált, TESZOR-listában szereplő szoftver, a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges, a gyakornok foglalkoztatásával összefüggő indokolt beszerzések.

6) Infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához

Beruházáshoz kapcsolódó költségek:

A projekt keretében a célcsoport foglalkoztatásához kapcsolódóan azon alábbi, szükséges és elengedhetetlen, a felvett gyakornok munkaköréhez kapcsolódó beruházásokra van lehetőség, melyek közvetlenül kapcsolódnak annak munkavégzéséhez.

7) Megváltozott munkaképességű munkavállaló segítőjének

Kapcsolat

  • Székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 4.
  • Iroda: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 62.64. 1/12.
  • Telefon: +36 30 456 84 24
  • Telefon: -
  • Email: iroda@ertokft.hu

Partnereink

  • EBOND Kft.
  • Konformitás Tanúsító Kft.
  • PC TRADE SYSTEMS Kft.
  • PROFIL - COPY Kft.
  • TACHOTAX Kft.