Épületenergetikai fejlesztések támogatása

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatásaGINOP-4.1.4-19PÁLYÁZAT CÉLJA:

Jelen felhívás keretében önállóan támogatható a minimum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében.

DD besorolású, vagy e feletti épületek esetében nem elvárt a legalább két szintnyi javulás.

 

 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 11. 9.00 órától 2020. április 30. 10.00 óráig lehetséges.

 

 

támogatás mértéke, összege

-       a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 3 millió Ft és 100 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

-       a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 25%-ának megfelelő, maximum 25 millió Ft összegnek megfelelő támogatási előleget biztosít.

 

PÁLYÁZAT FŐ JELLEMZŐI:

A támogatási kérelmet benyújtó szervezeteknek az együttműködés keretében vállalni kell, hogy

-       projektjük megvalósításával hozzájárulnak a primer energia felhasználás csökkentés és/vagy a megújuló energiaforrás-felhasználás növelés céljának eléréséhez;

-       a kapott vissza nem térítendő támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;

-       a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatói okiratot kötnek;

-       a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik.

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét!

 

 

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

-       amelyek rendelkeznek legalább három lezárt teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; és

-       amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó három lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

 

 

projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre, mely határidő nem hosszabbítható.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2022. szeptember 30. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

 

 

projekt területi korlátozása

Nem támogathatók a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

 

 

MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ELVÁRÁSOK

Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében:

-       a támogatható tevékenységek elszámolható költsége a következő fajlagos költségeket nem haladhatják meg:

o   az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek éves szintű 1 GJ primer energia megtakarításra vetített nettó beruházási költség nem haladja meg a 110.000 Ft/GJ értéket;

o   napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 15 kWp névleges teljesítményig a 400.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a 337.000 Ft/kWp értéket, 50kWp névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket;

o   napkollektoros rendszernapkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a 158.000Ft/nm értéket síkkollektor, 238.000 Ft/nm vákuumcsöves kollektor esetében;

o   szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített elszámolható költsége nem haladhatja meg a 123.000 Ft/kW értéket;

o   hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a

o   Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése nem haladhatja meg a 4220 Ft/m3 összeget.

o   Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása estében nem haladhatja meg a 18 980 Ft/m2 összeget.

o   Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése nem haladhatja meg a 30.000 Ft/m2 összeget.

o   az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul a fejlesztésnek köszönhetően. A két szint javulási kötelezettség elérésének igazolása nem szükséges:

o   ha az épület fejlesztés előtti hiteles energetikai minőség szerinti besorolása a korszerűsítését megelőzően DD vagy jobb,

o   vagy ha a fejlesztés kizárólag napelemes rendszer fejlesztését tartalmazza,

-       Olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyek

-       támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év időtartamban használatban álltak. A használatot a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év fogyasztást mutató áramszámláival szükséges igazolni

-       A projekt keretében kizárólag új kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható.

 

NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 

   1. Kiskapacitású napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
   1. Az épületek nyári hő védelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése.

 

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig.

Kapcsolat

 • Székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 4.
 • Iroda: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 62.64. 1/12.
 • Telefon: +36 30 456 84 24
 • Telefon: -
 • Email: iroda@ertokft.hu

Partnereink

 • EBOND Kft.
 • Konformitás Tanúsító Kft.
 • PC TRADE SYSTEMS Kft.
 • PROFIL - COPY Kft.
 • TACHOTAX Kft.