Modern üzleti és termelési kihívások alkalmazkodását segítő támogatás

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása 
VINOP-1.2.1-21
TERVEZET

 

CÉLJA:

A jelen felhívás célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében. 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

1. benyújtási szakasz: 2021. márc. 1-16. Rendelkezésre álló keret: 70 milliárd Ft
2. benyújtási szakasz: 2021. jún. 15-30. Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft
3. benyújtási szakasz: 2021.szept. 30- okt. 15. Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft
4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15. Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

    Mikro-vállalkozás Kis-vállalkozás Közép-vállalkozás

Regionális beruházási támogatás / Képzési tá-mogatás /
Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás /
Csekély összegű támoga-tás


Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl 70% 70% 60%
Közép-Dunántúl, valamint Pest megye azon települései, amelyek szerepelnek a kivonat 1. sz. mellékletében 55% 55% 45%
Nyugat-Dunántúl 45% 45% 35%
Piliscsaba, Pilisjászfalu 40% 40% 30%
Csekély összegű támogatás Pest megye azon települései, ame-lyek nem szerepelnek a kivonat 1. sz. mellékletében 55% 55% 45%

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft, amely a projekt eredményességének függvényében átfordulhat vissza nem térítendő támogatásba.
A) A projekt költségvetésének összege maximum a lezárt üzleti év árbevétele lehet
B) A projekt költségvetésének összege maximum a létszámot figyelembevével

ELŐLEG:

A megítélt támogatás 100%-a.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE: mikro-, kis-, és középvállalkozások

 

PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA SZÓLÓ IDŐTARTAM: 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.


PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:

A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év. 

KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉG:

 

VÁLASZTHATÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMAGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK (legalább 2 megvalósítása szükséges):


Kapcsolat

  • Székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 4.
  • Iroda: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 40. IV/15.
  • Telefon: +36 30 456 84 24
  • Telefon: -
  • Email: iroda@ertokft.hu

Partnereink

  • EBOND Kft.
  • Konformitás Tanúsító Kft.
  • PC TRADE SYSTEMS Kft.
  • PROFIL - COPY Kft.
  • TACHOTAX Kft.